Sambialaisten lasten koulunkäyntiin apua Afstorin aurinkosähköjärjestelmästä

Afstor aurinkosähköjärjestelmät induktiokeittimellä ovat olleet käytössä Chimuyun kylässä Sambiassa jo vuoden ajan ja saavuttaneet asetetut tavoitteet. Naiset ja lapset käyttävät nyt järjestelmää kaikkien aterioiden valmistamiseen 3-4 tuntia päivässä. Järjestelmän käyttöönotto on vapauttanut lapsilla aikaa koulunkäyntiin, kotitehtävien tekemiseen, iltapäiväkerhossa ja ystävien kanssa touhuamiseen, kun heidän ei enää tarvitse kerätä polttopuuta useita tunteja päivässä. Sambiassa naiset tai lapset käyttävät keskimäärin kaksi tuntia päivässä (!) polttopuun keräämiseen ja muutamassa länsi-Afrikan maassa luku on vielä korkeampi (IEA, 2018): Senegalissa 3 tuntia ja Sierra Leonessa jopa 5 tuntia päivässä! Afstorin tiimin mielestä polttopuun kerääminen on aikamoista ajanhaaskuuta, joka pitäisi käyttää tuottavampaan toimintaan. Chimuyun kylässä myös lasten arvosanat ovat parantuneet, kun heillä on huomattavasti vähemmän poissaoloja koulusta. Afstor aurinkosähköjärjestelmä induktiokeittimellä valaisee myös kodin ja lapset ovat hyödyntäneet pimeät illat opiskeluun. Perheiden palaute on ollut hyvin myönteistä ja kymmenet perheet odottavat oman järjestelmän käyttöönottoa.

Edistämme YK:n kestävän kehityksen Hyvä koulutus -tavoitetta

Näin Afstor aurinkosähköjärjestelmä induktiokeittimellä edistää myös YK:n kestävän kehityksen 4. tavoitetta Hyvä koulutus vapauttamalla aikaa opiskeluun. Sen tavoitteena on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Tavoite saavutetaan tarjoamalla kaikille ihmisille ilmainen peruskoulu, laadukas koulutus (mm. ihmisoikeuskasvatusta, tiedot kestävän kehityksen edistämiseen), turvallinen oppimisympäristö, pätevät opettaja sekä mahdollisuus esiopetukseen, yläkoulun käymiseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Ne sitovat niin köyhiä kuin rikkaitakin maita. Ostamalla Afstor aurinkosähköjärjestelmän induktiokeittimellä Suomessa toimiva yritys tai muu toimija,voi edistää 4. tavoitteen lisäksi myös seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita: 3. Terveyttä ja hyvinvointia, 7. Edullista ja puhdasta energiaa, 13. Ilmastotekoja ja 15. Maanpäällistä elämää.

Green Living Movement Zambia paikallisena kumppanina

Yksi menestyksen avaimista Afstor aurinkosähköjärjestelmien onnistuneessa käyttöönotossa Sambiassa on ollut Afstor Oy:n paikallinen kumppanijärjestö Green Living Movement Zambia. Järjestön luottohenkilöt ovat vuoden ajan jakaneet Afstorin aurinkosähköjärjestelmiä induktiokeittimellä Chimuyun kylän perheille sekä kouluttaneet ja tukeneet heitä kaikin tavoin järjestelmien käytössä. Suosittelemme lämpimästi yhteistyötä tämän ammattimaisen ja luotettavan järjestön kanssa yrityksille, jotka suunnittelevat liiketoimintansa laajentamista Sambiaan.

Lue lisää  Green Living Movement Zambia:sta: http://www.glmglobal.org/our-work/zambia/.