Afstor toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä Ulkoasiainministeriön rahoittamaan kehityshankkeeseen Sambiaan

Tammikussa 2021 käynnistyy Sambiassa Ulkoasiainministeriön rahoittama nelivuotinen hanke, joka edistää kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa. Afstor Oy:n, NMKY yhdistyksen, Green Living Movement Zambia:n ja Green Living Movement Suomen kanssa toteutettava hanke takaa laaja-alaisen lähestymisen hankekylien elin- ja ympäristöolojen parantamiseen. Hanke edistää uusiutuvan energian käyttöä, kestäviä elinkeinoja, metsitystä ja veden saantia. Sitä koordinoi Green Living Movement Suomi ry, joka on sambialaisen kaimansa sisarjärjestö.  

Hankkeessa Afstor Oy toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä induktiokeittimellä kylien kotitalouksille. Aurinkosähköjärjestelmät edistävät naisten osallistumista kotitalouden ulkopuoliseen toimintaan kuten elinkeinojen harjoittamiseen vapauttamalla tähän aikaa polttopuun keruusta. Ympäristön tila kohenee, kun puuta ei enää hakata polttopuuksi vaan ne sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja tuottavat muita elintärkeitä luontohyötyjä eli ekosysteemipalveluja. Perheet sitoutuvat käyttämään osan Afstor aurinkosähköjärjestelmän säästämästä ajasta metsitykseen. Veden saantia helpotetaan rakentamalla porakaivoja. Kyläyhteisöjä koulutetaan itse hallinnoimaan kestävästi luonnonvarojaan, kehittämään elinkeinojaan ja parantamaan maatalouden tuottavuutta. Tämä yhteisökeskeinen lähestymistapa on edellisten hankkeiden aikana todettu parhaaksi lähestymistavaksi, joka takaa kestävät tulokset.

Taimien kasvatusta hankkeen kohdealueella Sambiassa.

Hyödynsaajina ovat  500 kotitaloutta Monzessa ja Mazabukassa, Etelä-Sambiassa. Hankkeessa painotetaan vahvasti naisten toimijuutta ja koulutetaan sukupuolten tasa-arvosta, sillä naiset huolehtivat usein kotiaskareista, toimeentulosta ja ovat haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Green Living Movement Suomi ry on perustettu vuonna 2008 tukemaan sen sambialaista sisarjärjestöä vapaaehtoistyötä järjestössä tehneiden suomalaisten toimesta. Heidän missionaan on vähentää köyhyyttä maaseudun kyläyhteisöissä kestävän kehityksen metodeilla. Vuodesta 2012 asti he ovat toteuttaneet erilaisia Ulkoasiainministeriön rahoittamia hankkeita, yhteensä yli kymmenessä maaseutuyhteisössä Sambiassa ja Swazimaassa. Afstor Oy on mielissään uudesta yhteistyöhankkeesta näiden kumppaneiden kanssa.