Haaste Afrikassa

Haaste

 • 840 miljoonaa ihmistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa elää ilman sähköä – heistä valtaosa maaseudulla.
 • 700 miljoonan ihmisen arvioidaan elävän ilman sähköä vielä vuonna 2050 nopean väestönkasvun takia.
 • Sähköverkon piirissä olevilla sähkökatkot voivat olla jopa 8 t/päivä.
 • Ruoan valmistus avotulella on energian käytön kannalta tehotonta ja siinä kuluu valtavasti puuta. Viiden hengen perhe polttaa vuodessa noin 4000 kg puuta. Tämä tuottaa 6,4 tonnia CO2-päästöjä vuodessa.
 • Ruoanlaitto avotulella sisätiloissa tuottaa valtavasti sisäilman saasteita, joiden haitalliset epäpuhtaudet tunkeutuvat syvälle keuhkoihin. Nämä saasteet aiheuttavat vuosittain 4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa ja vakavia sairauksia ml. keuhkokuume ja keuhkoahtaumatauti.
 • Kehitysmaiden naiset käyttävät päivittäin keskimäärin 1,4 tuntia polttopuiden keräämiseen ja 4 tuntia ruoanlaittoon. Nämä naiset altistuvat suhteettoman paljon sisäilman saasteille.
 • Maailmanlaajuisesti 58 miljoonaa lasta ei käy lainkaan koulua ja 100 miljoonaa ei suorita peruskoulua loppuun. Valtaosa näistä on tyttöjä, joita tarvitaan kotona tekemään kotitöitä.
 • Kestämätön puunhakkuu polttopuuksi aiheuttaa metsäkatoa. Nopea metsäkato aiheuttaa eroosiota, aavikoitumista, nälänhätää, eläinten elinympäristöjen hävitystä ja tulvia. Metsäkato ajaa ihmisiä pakoon – myös Eurooppaan – etsimään parempia mahdollisuuksia.

Onko siis mahdollista, että Afrikka voidaan metsittää?


Vastauksemme on että se on realistista.

 • Afrikassa asuu 840 miljoonaa ihmistä sähköverkon ulkopuolella, eli tarvittaisiin 100 miljoonaa aurinkosähköjärjestelmää. Tässä mittakaavassa keittimet maksaisivat yhteensä noin 100 miljardia, joka vastaa noin EU:n vuotuista Afrikka budjettia.
Perheen koko
0
Päivittäinen polttopuun käyttö henkeä kohti
0 kg
Keittämiseen käytetyn polttopuun osuus
0 %
Polttopuun vuosittainen käyttö ruoanlaittoon henkeä kohti
0 kg
Polttopuun vuosittainen käyttö ruoanlaittoon / perhe
0 kg
Polttopuun energiatiheys
0 kWh/kg
Vuotuinen energiankulutus ruoanlaittoon henkeä kohti
0 MWh
Vuotuinen energiankulutus ruoanlaittoon perheessä
0 MWh

Ratkaisumme

 

 • Akkuun varastoidulla sähköllä voi laittaa ruokaa kolme tuntia ja valaista kodin, käyttää ja ladata laitteita.
 • Naisten ei enää tarvitse polttaa puuta avotulella ruoanlaitossa. Sisäilma puhdistuu ja avotulelle altistuneiden terveys kohenee. Puut jatkavat hiilidioksidin sitomista ilmakehästä ja tuottavat muita elintärkeitä luontohyötyjä eli ekosysteemipalveluja.
 • Aurinkosähköjärjestelmä induktiokeittimellä vähentää hiilidioksidipäästöjä 5 vuoden aikana yhtä paljon kuin 260 000 km autolla ajoa tai 10 edestakaista Helsinki-Tokio lentoa tuottaa.  Aurinkosähköjärjestelmän ostaja voi seurata järjestelmänsä käyttötunteja ja hiilidioksidipäästöjen vähentymistä CO2-seurantasivulta.
 • Aurinkosähköjärjestelmä induktiokeittimellä pienentää naisten ja lapsien työtaakkaa, luo aikaa opiskeluun ja muuhun tuottavampaan toimintaan, kun heidän ei tarvitse enää haaskata aikaa polttopuun keräämiseen.
 • Aurinkosähköjärjestelmällä saadaan sähköä seuduille, joille sähköverkko ei ulotu edes vuonna 2050.
 • Afstor toimii kestävien periaatteiden mukaisesti. Yhtiön tuotosta sijoitamme suurimman osan takaisin yhtiön kehittämiseen. Afstor näyttää tilinpäätöksensä keittimien ostajille, jos he niin toivovat, osoituksena yhtiön ehdottomasta läpinäkyvyydestä. 

Hiilidioksidia puun polttamisesta/kg
0 kgCO2
Keittämiseen käytetyn polttopuun vuotuiset hiilidioksidipäästöt henkeä kohti
0 tCO2
Keittämiseen käytetyn polttopuun vuotuiset hiilidioksidipäästöt perhettä kohti
0 tCO2

Esimerkkejä Afstor-aurinkosähköjärjestelmän säästämästä hiilidioksidipäästöstä

1 v Afstor-laitteen käyttöä

Vastaavat päästöt syntyvät kun ajat autolla
(Hiilidioksidipäästö 117 g/km)

0 km

5 v Afstor-laitteen käyttöä

Säästää yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä, kuin syntyy ajettaessa autolla

0 km

5 v Afstor-laitteen käyttöä

Säästyneet päästöt ovat samaa luokkaa kuin Helsinki-Tokio

edestakaista matkaa
0

Sambian pääuutislähetys 1.8.2019

Missio

Olemme kehittäneet aurinkopaneeleista, induktioliedestä, akusta ja LED-lampuista kokonaisuuden, jolla afrikkalainen perhe harppaa energiankäytössä 2000-luvulle. Yrityksen missio on lopettaa sen avulla tarpeeton puun poltto ja tarjota Saharan etelänpuoleisen Afrikan maaseutuväestölle ihmisarvoinen elämä. Laitetaan ruokaa auringolla, säästetään metsät hiilinieluina.

Tiimimme

Ari Piispanen – Afstor Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.  Ari on keksinyt urallaan monia muitakin innovaatioita monelta eri alalta, kuten energian tuotannosta ja varastoinnista. Arilla on pantentteja yli 60 kappaletta, joista Ari on kehittänyt uusia tuotteita ja perustanut näistä lukuisia yrityksiä.

Jero Ahola – Afstor Oy:n toinen perustaja. Jero työskentelee energiatehokkuden professorina Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa (LUT) ja pitää hallussaan 20 patenttia.

Arilla että Jerolla on vahva kokemus erilaisista tekniikkoista, heidät on myös palkittu useilla suomalaisilla ja kansainvälisillä innovaatiopalkinnoilla.

Ari Piispanen – CEO and founder 

Jero Ahola – Founder

Vesa Korhonen
Afrikka vastaava

Ari Piispanen
Toimistusjohtaja

Jero Ahola
Professori

Tuomo Honkamäki
Myyntijohtaja

Antti Paajanen
Insinööri

Emilia Piispanen
Myyntiassistentti

Carol Makota
Afrikan yhteyshenkilö