Ratkaisumme

 

  • Akkuun varastoidulla sähköllä voi laittaa ruokaa kolme tuntia ja valaista kodin, käyttää ja ladata laitteita sekä laittaa ruokaa tunnin pari.
  • Naisten ei enää tarvitse polttaa puuta avotulella ruoanlaitossa. Sisäilma puhdistuu ja avotulelle altistuneiden terveys kohenee. Puut jatkavat hiilidioksidin sitomista ilmakehästä ja tuottavat muita elintärkeitä luontohyötyjä eli ekosysteemipalveluja.
  • Aurinkosähköjärjestelmä induktiokeittimellä vähentää hiilidioksidipäästöjä 5 vuoden aikana yhtä paljon kuin 260 000 km autolla ajoa tai 10 edestakaista Helsinki-Tokio lentoa tuottaa.  Aurinkosähköjärjestelmän ostaja voi seurata järjestelmänsä käyttötunteja ja hiilidioksidipäästöjen vähentymistä CO2-seurantasivulta.
  • Aurinkosähköjärjestelmä induktiokeittimellä pienentää naisten ja lapsien työtaakkaa, luo aikaa opiskeluun ja muuhun tuottavampaan toimintaan, kun heidän ei tarvitse enää haaskata aikaa polttopuun keräämiseen.
  • Aurinkosähköjärjestelmällä saadaan sähköä seuduille, joille sähköverkko ei ulotu edes vuonna 2050.
  • Afstor toimii kestävien periaatteiden mukaisesti. Yhtiön tuotosta sijoitamme suurimman osan takaisin yhtiön kehittämiseen. Afstor näyttää tilinpäätöksensä keittimien ostajille, jos he niin toivovat, osoituksen yhtiön ehdottomasta läpinäkyvyydestä. 

Hiilidioksidia puun polttamisesta/kg
0 kgCO2
Keittämiseen käytetyn polttopuun vuotuiset hiilidioksidipäästöt henkeä kohti
0 tCO2
Keittämiseen käytetyn polttopuun vuotuiset hiilidioksidipäästöt perhettä kohti
0 tCO2

Esimerkkejä Afstor-aurinkosähköjärjestelmän säästämästä hiilidioksidipäästöstä

1 v Afstor-laitteen käyttöä

Vastaavat päästöt syntyvät kun ajat autolla
(Hiilidioksidipäästö 117 g/km)

0 km

5 v Afstor-laitteen käyttöä

Säästää yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä, kuin syntyy ajettaessa autolla

0 km

5 v Afstor-laitteen käyttöä

Säästyneet päästöt ovat samaa luokkaa kuin Helsinki-Tokio

edestakaista matkaa
0