Haaste Afrikassa

  • 600 miljoonaa ihmistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa elää ilman sähköä – heistä valtaosa maaseudulla.
  • 700 miljoonan ihmisen arvioidaan elävän ilman sähköä vielä vuonna 2050 nopean väestönkasvun takia.
  • Sähköverkon piirissä olevilla sähkökatkot voivat olla jopa 8 t/päivä.
  • Ruoan valmistus avotulella on energian käytön kannalta tehotonta ja siinä kuluu valtavasti puuta. Viiden hengen perhe polttaa vuodessa noin 4000 kg puuta. Tämä tuottaa 6,4 tonnia CO2-päästöjä vuodessa.
  • Ruoanlaitto avotulella sisätiloissa tuottaa valtavasti sisäilman saasteita, joiden haitalliset epäpuhtaudet tunkeutuvat syvälle keuhkoihin. Nämä saasteet aiheuttavat vuosittain 4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa ja vakavia sairauksia ml. keuhkokuume ja keuhkoahtaumatauti.
  • Kehitysmaiden naiset käyttävät keskimäärin 1,4 tuntia polttopuiden keräämiseen ja 4 tuntia ruoanlaittoon. Nämä naiset altistuvat suhteettoman paljon sisäilman saasteille.
  • Maailmanlaajuisesti 58 miljoonaa lasta ei käy lainkaan koulua ja 100 miljoonaa ei suorita peruskoulua loppuun. Valtaosa näistä on tyttöjä, joita tarvitaan kotona tekemään kotitöitä.
  • Kestämätön puunhakkuu polttopuuksi aiheuttaa metsäkatoa. Nopea metsäkato aiheuttaa eroosiota, aavikoitumista, nälänhätää, eläinten elinympäristöjen hävitystä ja tulvia. Metsäkato ajaa ihmisiä pakoon – myös Eurooppaan – etsimään parempia mahdollisuuksia.

Perheen koko
0
Päivittäinen polttopuun käyttö henkeä kohti
0 kg
Keittämiseen käytetyn polttopuun osuus
0 %
Polttopuun vuosittainen käyttö ruoanlaittoon henkeä kohti
0 kg
Polttopuun vuosittainen käyttö ruoanlaittoon / perhe
0 kg
Polttopuun energiatiheys
0 kWh/kg
Vuotuinen energiankulutus ruoanlaittoon henkeä kohti
0 MWh
Vuotuinen energiankulutus ruoanlaittoon perheessä
0 MWh