Afstor aurinkosähköjärjestelmään lisäominaisuutena mikrotukiasema

Karugrid ja Afstor ovat aloittaneet yhteistyön tuottaakseen älykkään keitinratkaisun karuihin, sähköttömiin ja etäisiin kyläyhteisöihin.

Afstorin Aurinkosähköjärjestelmä tuotaa puhtaalla energialla toimivan ratkaisun ruuavalmistukseen Afrikkalaiselle perheelle. Perinteinen ruuanvalmistus tapahtuu avotulella, joka lisää huomattavasti metsäkatoa ja ilmastonmuutosta. Polttopuun keräämiseen kuluu huomattava määrä aikaa ja vaivaa, joka epämukava tehtävä ja se jää yleensä naisten ja tyttöjen tehtäväksi. Tämä laskee tyttöjen mahdollisuutta osallistua kouluun ja vaikeuttaa naisten mahdollisuutta ansaita elantoa työskentelemällä. Afstorin Aurinkosähköjärjestelmä mahdollistaa ja nopeuttaa puunpoltosta luopumista ja siirtymistä kohti puhtaalla energialla tapahtuvaa ruuanvalmistusta, joka myös poistaa tarpeen polttopuun keräämiselle.

Myös Aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähköä voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin. Puhdas energia mahdollistaa myös digitaaliset lisäosat.

Yhteistyössä Afstor ja Karugrid ovat luoneet älykkäitä digitaalisia ominaisuuksia keittimeen. Ensimmäisenä askeleena Karugridin Karubox lisää tarkan mittauksen keittimen käyttötuntien mittaukseen. Tallennettu data on pohja päästökompensaatioissa, joita Aurinkosähköjärjestelmä tarjoaa.

Lisäksi Aurinkosähköjärjestelmä tuo modernit digitaaliset palvelut Karuboxin avulla uusille alueille. Saatavilla olevat digitaaliset palvelut mahdollistavat kaukaisten Afrikkalaisten kylien muutoksen digitaalisiksi keskittymiksi, jotka tarjoavat digitaalisia palveluita paikallisille. Laajennettavissa olevat digitaaliset palvelut voivat tuoda myös oppimateriaaleja, tiedotteita ja viihdettä paikallisille, mahdollistaen ennen näkemättömiä mahdollisuuksia koulutuksen, maatalouden, paikallisen ja digitaalisen yrittäjyyden ja kommunikaation saralla.

Lue alkuperäinen julkaisu alta
Karugrid 18.5.2021