Join Now!

Jakamalla tietoa ja hankkimalla aurinkosähkökeittimiä voimme yhdessä yhdessä tehdä suuria ilmastotekoja.

  • Jaa tietoa kuinka voimme yhdessä tehdä oikeita asioita ilmaston hyväksi.
  • Voit hankkia kokonaisen aurinkokeittimen tai 1/5 osakkeen aurinkokeittimestä itsellesi.

Tehdään yhdessä pienillä teoilla suuria asioita.
Afstorin tiimi

ONKO SIIS MAHDOLLISTA, ETTÄ AFRIKKA VOIDAAN METSITTÄÄ?

Vastauksemme on että se on realistista.

  • Afrikassa asuu 840 miljoonaa ihmistä sähköverkon ulkopuolella, eli tarvittaisiin 100 miljoonaa aurinkosähköjärjestelmää. Tässä mittakaavassa keittimet maksaisivat yhteensä noin 100 miljardia, joka vastaa noin EU:n vuotuista Afrikka budjettia.

By purchasing cookers and sharing carbon offset information, we can be part of a  great climate action together.

  • Share information on how to take real action on climate change.
  • You can purchase multiple Solar Cookers or 1/5 share of a Solar Cooker for yourself.

Let’s do big things with small deeds.
Afstor team

SO IS IT POSSIBLE THAT AFRICA CAN BE FORESTED?

Our answer is that it is realistic.

  • In Africa, 840 million people live outside the electricity grid, which means 100 million solar power systems would be needed. On this scale, the cookers would cost a total of about 100 billion, which corresponds to the EU’s annual budget for Africa.

Interested? Please contact us.

Afstor Oy

Ari Piispanen, toimitusjohtaja / CEO
ari.piispanen [at] afstor.com
Mobile. +358 400 759062

Tuomo Honkamäki, myynti / sales
tuomo.honkamaki [at] afstor.com
Mobile. +358 408 604051

Tuotantokatu 2, 53850 Lappeenranta

Y-tunnus / VAT-ID: 2841899-4