Ongelma

 • Pelkästään Afrikassa 700 miljoonaa ihmistä elää ilman sähköä
 • Kaikkiin kyliin ei tulla rakentamaan sähköverkkoa pitkien etäisyyksien vuoksi
 • Sähköverkon piirissä olevilla sähkökatkot voivat olla jopa 8 h/päivä
 • Ruoan valmistuksen energialähteenä poltetaan puuta. Viiden hengen perhe polttaa vuodessa noin 4000 kg puuta.
  • Tämä tuottaa 6,4 tonnia CO2-päästöjä vuodessa.
  • Polttopuun kerääminen on perheelle työlästä
  • Puun poltto aiheuttaa terveyshaittoja
  • Avotulen käytöstä aiheutuvat tulipalot
 • Lapsilla ei ole aikaa opiskella
 • Kuivuus ja aavikoituminen aiheuttavat muuttopaineita

0
Perheen koko
0 kg
Päivittäinen polttopuun käyttö henkeä kohti
0 %
Keittämiseen käytetyn polttopuun osuus
0 kg
Polttopuun vuosittainen käyttö ruoanlaittoon henkeä kohti
0 kg
Polttopuun vuosittainen käyttö ruoanlaittoon / perhe
0 kWh/kg
Polttopuun energiatiheys
0 MWh
Vuotuinen energiankulutus ruoanlaittoon henkeä kohti
0 MWh
Vuotuinen energiankulutus ruoanlaittoon perheessä